Docència
 
Docència
Conferències
Sessions adreçades a investigadors i estudiants de darrers cursos de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Socials, que tenen per objecte presentar en un sol acte una recerca o un tema monogràfic d’estudi. Els “Working Papers” publicats tenen, en bona part, el seu origen en aquestes conferències i jornades.
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt