Docència
 
Docència
Cursos / Comunicació Política Digital
Curs d'aprofundiment en Comunicació política 2.0, coordinat per IPolítics i gestionat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
Aquest curs té com a objectiu donar formació en el camp de les tècniques comunicatives i les estratègies, que avui estan emprant els partits polítics, a la xarxa. Pretén formar els alumnes en l'anàlisi de les eines que s'utilitzen en campanyes electorals i eleccions, fent un especial èmfasi en l'organització de la comunicació política gestionada amb les noves tecnologies.

Coodinadora: Àstrid Alemany 
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt