Publicacions
 
Publicacions
Col·lecció Working Papers
Publicada des de 1989, la Col·lecció Working Papers recull treballs de recerca científica en els diversos àmbits de les ciències polítiques i socials, i abasten des del comportament electoral a la teoria política, de l'anàlisi dels sistemes polítics i les polítiques públiques a l'estudi dels partits i les elits. Els seus autors són professors i investigadors, tant de les universitats catalanes com d'altres centres de recerca acadèmica internacionals. 
Les llengües en què s'editen són bàsicament el català, el castellà i l'anglès. A partir del número 283, aquesta col·lecció s'edita únicament en format electrònic.

Presentació d'originals

Consulteu-ne totes les publicacions o bé cerqueu per:
 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt