Publicacions
 
Publicacions
Materials CiP / Informes
Espai de difusió d'estudis en profunditat sobre el gènere i les seves implicacions socials i polítiques. Es tracta d'una col·lecció no periòdica d'informes, obeeixen a un objectiu divulgatiu i són escrits pel propi Grup de Recerca o bé per persones externes expertes en la matèria.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt