QUI SóM
QUI SóM
QUI SóM
Comissió executiva
  • Mgfca. Sra. Margarita Arboix i Arzo
  • Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
  •  
    • Sr. Joan Botella i Corral
    • Sr. Salvador Gausa i Gascón
    • Sr. Joan Lluís Pérez Francesch

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt