Recerca
 
Recerca
Suport a la recerca i la formació / Beques de formació d'investigadors i investigadores

Programa adreçat a la formació com a investigadors de llicenciats en Ciències Polítiques
 
 
Beca de formació per a la recerca, convocatòria 2011

Reunida la Comissió Avaluadora, a data 20 de desembre de 2010, ha atorgat la beca de formació per a la recerca a la senyora Anna Caballero Angosto

Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt