Recerca
 
Recerca
Workshops

Els tallers o workshops són reunions tancades, destinades únicament a especialistes, en què s’exposen, es tracten i es debaten recerques inèdites i recents sobre un tema específic. Les seves conclusions es publiquen normalment en alguna de les col·leccions editorials de l’ICPS.

Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt