Publicacions
 
Publicacions
Altres publicacions / BCN Political Science Debates
L'Institut edità, entre els anys 2003 i 2007, cinc números de BCN Political Science Debates, publicació periòdica en francès i/o anglés destinada a la difusió internacional dels working papers més rellevants publicats per l'ICPS.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt